FORBINDINGSKASSEN.DK SEDAN 2006

Vaekstfonden har tillsammans med mer än 100 investorer stöttat upp vår affärsidé på crowdfundingplatformen Flexfunding A/S, som är ett samarbete mellan bland annat SMV Erhvervslån, SMV Danmark och Vaekstfonden och möjliggjorde därigenom finansieringen av den första produktionen.

Https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/drift-og-oekonomi/har-du-200-kr-eller-mere-så-vaer-med-til-at-få-virusmasker-til-danmark

Om oss

Forbindingskassen.dk har sedan 2006 arbetat med säkerhet och förstahjälp, häribland förstahjälpskurser, brandsläckningskurser, förstahjälpslådor, hjärtstartare och specialdesignad förstahjälpsutrustning. Under hösten 2010 genomgick vi en rekonstruktion av firman och är idag en del av KBT IVA. Vi har mer än 10 års erfarenhet i branschen och har ett omfattande nätverk som består av 50 kompetenta förstahjälpsinstruktörer i hela landet.

I januari 2020 förutsåg vi att det fanns en stor risk för att Covid-19 skulle sprida sig från Kina till Danmark, och har använt det första månaderna med att ingå avtal med en rad producenter och leverantörer av skyddsutrustning, häribland FFP2 och FFP3 masker, operationsmunskydd, engångshandskar, säkerhetsglasögon och infraröda digitala termometrar. Alla våra leverantörer har genomgått noggrann kontroll och vi kan således garantera att alla de produkter vi tillhandahåller uppfyller gällande kvalitetskriterier på området.

Vårt mål är att göra skillnad och tillhandahålla skyddsutrustning och handsprit till personal i vårdsektorn och till personal i firmor där det är viktigt att vara väl skyddad för att kunna utföra sitt arbete. Vi är därför leverantörer till en rad kommuner och ett stort antal firmor i Danmark, och har också flera kommuner och regioner i Sverige bland våra kunder. WHO rekommenderar att privatpersoner inte skaffar sig masker, eftersom det då skulle bli problem med att kunna skaffa tillräckligt med skyddsutrustning till vårdpersonal, och just därför har vi valt att uteslutande sälja till firmor och offentliga kunder och erbjuder alltså inte försäljning till privatpersoner.